ბარელზე ტუმბოები

სამუშაო პრინციპი

ტუმბოს მილის ჩასმა ბარაბანში დგება გადასაცემი საშუალების საშუალებით.
სტატორსა და როტორს შორის ხახუნება ქმნის ვაკუუმს ტუმბოს შესასვლელში, რითაც ხელს უწყობს პროდუქტის შეტანას ტუმბოში.
როტორის ბრუნვა ბრუნავს ღარები როტორსა და სტატორს შორის წინ და პროდუქტს გადასცემს განყოფილებაში.