Kağıt Üretimi

Bazı hammaddelerden genellikle de ağaçlardan kağıt yapımı iki büyük süreç içerir. Bunlardan birincisi hammaddenin hamur haline dönüştürülmesidir. İkincisi ise hamurun bitmiş bir kağıda dönüştürülmesidir. Kağıt hamuru önce kimyasal hamur haline getirilir daha sonra mekanik hamur haline getirme işlemi yapılır ve kullanıma ayrılabilir geri dönüştürülmüş elyaf haline getirilmiş olur. İki farklı kimyasal hamurlama işlemi vardır: Bunlar sülfit işlem ve sülfat işlemidir. Bu işlemler birlikte veya ayrı iki işlem olarak da uygulanabilir. Ayrıca iki tip mekanik hamurlama vardır: Bunlarda öğütülmüş odun ve arıtıcı hamur işlemleridir.

Prosesde Kullanılabilecek Diğer Ekipmanlar

Mikserler

Paslanmaz Çelik Bağlantı Ekipmanları