Polyester Prosesleri

Poliesterler, polimerlerin bir kategorisi veya daha özel olarak ana bağları içinde ester fonksiyonel grupları içeren yoğuşma polimerleridir. Terilenik asitle birlikte bir veya daha fazla kesikli reaktöre etilen glikol eklenir. Polyester monomer oluşturmak için hammadde olarak DMT ( Dimetil teleftalat) kullanılıyorsa glikol ve su buharlaştırılır ve reaktörden çıkarılır. Polyester monomer işlemi birden fazla reaktörde çalkalanarak devam eder. Polimerizasyon yüksek sıcaklık ve artan vakum altında gerçekleştirilir. Polimerizasyon sırasında etilen glikol buharlaştırılır.Yaygın olarak lif ve iplik amaçlı kullanılırlar. PET olarak kısaltılan polietilen teleftalat olarak bilinir ve pamuk ile karıştırıldığında tekstil endüstrisi tarafından geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Polyesyer Üretim Hattı

Polyesyer Üretim Hattı

Plakalı Eşanjörler

Paslanmaz Çelik Bağlantı Ekipmanları